FILOSOFIE

In september 2019 ben ik gestart met de vierjarige deeltijdopleiding Filosofie en Burgerschap, afstudeerrichting Onderwijs, bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie in Utrecht. Als ik de opleiding met succes afrond beschik ik over een tweedegraads lesbevoegdheid Filosofie en Burgerschap.

Mijn doelstelling is niet alleen om in de klas te staan, maar in aansluiting op mijn werk als auteur en uitgever bij Taleswapper, lesmateriaal te ontwikkelen voor en met leerlingen. Uiteraard werk ik hierin graag samen met andere professionals. Mijn bijzondere belangstelling ligt op het gebied van burgerschap, Bildung, levenskunst en de verhalende mens. 

 • Julian Baggini

  Julian Baggini (Folkestone, 9 september 1968) is een Britse filosoof, journalist en schrijver van meer dan twintig boeken over filosofie, gericht op een breed publiek. Naast filosofie schrijft hij over onderwerpen als atheïsme, secularisme en (nationale) identiteit. Hij publiceert regelmatig in The New York Times, The Financial Times en de The Wall Street Journal. In zijn laatste boek ‘Hoe de wereld denkt’ verdiept hij zich in niet-westerse filosofie. (wikipedia) foto: Vera de Kok, CC BY-SA 4.0 

   

  WEBSITES: The philosophers magazine + Julian Baggini

   

  Share:
 • Bertrand Russell

  Bertrand Arthur William Russell (Trellech (Monmouthshire, Wales), 18 mei 1872 – Penrhyndeudraeth (Gwynedd, Wales), 2 februari 1970) was een Britse filosoof, historicus, logicus, wiskundige, voorvechter voor sociale vernieuwing, humanist, pacifist en een prominent atheïstisch rationalist. Russell werd in 1949 de Order of Merit toegekend en in 1950 ontving hij de Nobelprijs voor Literatuur.

  Als schrijver heeft hij de filosofie gepopulariseerd en commentaren geschreven over vele onderwerpen. Hij vervolgde een familietraditie van politiek activisme, was langdurig verbonden aan de Labour-partij, was een prominent anti-oorlogsactivist en propageerde de vrije handel met anti-imperialistische naties. Geboren in de hoogtijdagen van het Britse Rijk, stierf hij bijna een eeuw later aan influenza, toen dat rijk inmiddels was uiteengevallen. Met zijn dood verloor de wereld één van zijn bekendste intellectuelen en zijn morele autoriteit liet een blijvende indruk na. Als politiek activist was Russell een fervent voorstander van kernwapenontmanteling en een uitgesproken criticus van de Vietnamoorlog.

  Lees de volledige tekst op Wikipedia

  Download hier de Engelstalige tekst Bertrand Russell – In Praise of Idleness

  Share:
 • Gottlob Frege

  Gottlob Frege (8-11-1848) wordt alom beschouwd als de meest invloedrijke logicus sinds Aristoteles. Zijn Begriffsschrift (Beschrijving der Begrippen) uit 1879 was het begin van een nieuw tijdperk in de wiskundige logica en was een poging een nieuw tekenschrift voor de logica te introduceren. Hoewel het als tekenschrift geen succes was, verdrong zijn theorie gebaseerd op zijn tekenschrift, vrijwel onmiddellijk de termenlogica die al sinds de tijd van Aristoteles de alleenheerschappij hield op het gebied van de logica.

  Frege wordt beschouwd als een van de grondleggers van de analytische filosofie, voornamelijk vanwege zijn enorme en zeer systematische bijdragen aan de taalfilosofie en met name zijn functie-versus-argument analyse van de propositie, zijn onderscheid tussen overdrachtelijk en verwijzend gebruik van de eigennaam, zijn onderscheid tussen concept en object en het door hem voorgestelde principe van context. Hij correspondeerde hierover met vele van de voornaamste logici en filosofen van zijn tijd, waaronder Max Schröder en Edmund Husserl. Hij was ook een sterk criticus van het psychologisme, de reductie van logica tot psychologie, en bekritiseerde Husserls psychologistische neigingen in diens Philosophie der Arithmetik (1891) waarna Husserl het psychologisme afzwoer.

  Ondanks al zijn bijdragen en lof van Bertrand Russell bleef Frege gedurende zijn leven een vrij obscuur persoon. Erkenning van zijn werk kwam pas ten gevolge van de werken van Wittgenstein, die geheel handelden over filosofie in het licht van Freges werk. Experts op het gebied van Freges werk zijn onder meer Michael Dummett, Günther Patzig, Hans Sluga, en Terence Parsons. Uit Dummett’s biografie en de door hem gepubliceerde correspondentie blijkt duidelijk dat Frege een reactionair en pre-fascist was.

  Share:
 • Immanuel Kant

  Immanuel Kant (Koningsbergen, Pruisen, 22 april 1724 – aldaar, 12 februari 1804) was een Duitse filosoof ten tijde van de Verlichting, wiens ideeën een grote invloed hebben uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte. Kant wordt wel gezien als de eerste Duitse idealist. Zijn Kritik der reinen Vernunft uit 1781, waarin hij de grondslagen en de grenzen van de menselijke kennis onderzoekt en een eigen epistemologie creëert, wordt als zijn belangrijkste werk beschouwd. 

   

  Filosofiedocent en Kantkenner Maarten Meester geeft een spoedcursus Kant in FILOSOFIE MAGAZINE.
  

   

  Share:
 • Epicurus
  Deel uit de Stanford Encyclopedia of Philosophy over Epicurus:

   

  The philosophy of Epicurus (341–270 B.C.E.) was a complete and interdependent system, involving a view of the goal of human life (happiness, resulting from absence of physical pain and mental disturbance), an empiricist theory of knowledge (sensations, together with the perception of pleasure and pain, are infallible criteria), a description of nature based on atomistic materialism, and a naturalistic account of evolution, from the formation of the world to the emergence of human societies. Epicurus believed that, on the basis of a radical materialism which dispensed with transcendent entities such as the Platonic Ideas or Forms, he could disprove the possibility of the soul’s survival after death, and hence the prospect of punishment in the afterlife. He regarded the unacknowledged fear of death and punishment as the primary cause of anxiety among human beings, and anxiety in turn as the source of extreme and irrational desires. The elimination of the fears and corresponding desires would leave people free to pursue the pleasures, both physical and mental, to which they are naturally drawn, and to enjoy the peace of mind that is consequent upon their regularly expected and achieved satisfaction.

  Share: