Phronèsis

VAKBLAD VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE

Vanaf medio 2020 ben ik meeschrijvend (eind)redacteur van Phronèsis, het vakblad van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie.

Met het blad beoogt de redactie praktische, aansprekende artikelen te bieden aan professionals die te maken hebben met ethische en morele vraagstukken. Wij schrijven vanuit de drie HTF studierichtingen: Cultuur en Media; Onderwijs; Bestuur, economie en duurzaamheid. 

Phronèsis is een begrip uit de Aristotelische filosofische traditie. Bij Aristoteles had het betrekking op de perfectie in het ‘proberen al denkend ons eigen handelen en dat van anderen te sturen’. Het woord kan vertaald worden als (morele) verstandigheid of 'praktische wijsheid', en wordt behandeld in Boek VI van Aristoteles' Ethica Nicomachea

Nederland is van ons allemaal – Samira Bouchibti

In Phronèsis nummer 12 verschijnt een interview met Samira Bouchibti, over haar laatste boek ‘Nederland is van ons allemaal’. 

Het beste van twee werelden – onderwijs in het post corona tijdperk

Na een lockdown van maanden, gevolgd door de zomervakantie, zijn de meeste scholen weer open. Helemaal zoals vanouds gaat het niet, er zijn nu veel leerlingen en docenten tijdelijk thuis waardoor scholen genoodzaakt zijn zowel persoonlijk als digitaal onderwijs aan te bieden.

Als docent in opleiding en moeder van een tiener in het VO, heb ik grote belangstelling voor “blended”en “hybride” manieren van lesgeven. De maatschappelijke relevantie is groot, want deze nieuwe vorm van onderwijs is niet iets wat alleen op school gebeurt, maar staat in nauwe relatie tot de privésituatie van leerlingen en onderwijzers. Hoe vind je een goede balans tussen het onderwijs op afstand en het persoonlijke? Waar let je op bij het zoeken naar ‘the best of both worlds?’ Een eerste verkenning. Lees meer…

Buitenonderwijs in de vrieskou, 1918

“De grootste truc uit de geschiedenis”

Interview met prof. dr. Marc Davidson, hoogleraar Filosofie van duurzaamheid en milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

“Een beter milieu begint bij jezelf.” Met deze zin opende Marc Davidson in 2018 de lezing ‘Filosofie van de duurzame keuze’, onderdeel van de serie ‘Groene bedoelingen’ bij de Universiteit van Utrecht. Marc legt daarin onder andere uit dat verantwoordelijkheid nemen voor het milieu berust op een algemeen moreel principe: het niet schaden van anderen. En die anderen zijn de toekomstige generaties: voor hen moeten we een leefbare aarde achterlaten. Lees meer…

Het artwork bij dit interview en op de cover is gemaakt door Synesthesia Media; de initiatiefnemers van The Outlaw Ocean Music Project. Dit is een wereldwijd experiment dat journalistiek en muziek combineert om het bewustzijn over mensenrechten en milieumisdrijven op zee te vergroten. www.theoutlawoceanmusic.com.

Pandemie op je bord, de start van een nieuw sociaal contract?

Het artikel ‘Pandemie op je bord – de start van een nieuw sociaal contract?’, gaat over zoönosen, ons voedsellandschap en Machiavellistische ‘Virtù’. Verschenen in Phronèsis 10- 2020.

In 2016 verscheen het Nationaal Veiligheidsprofiel; “Een All Hazard overzicht van potentiële rampen en dreigingen die onze samenleving kunnen ontwrichten.” In dit rapport is verkend hoe groot de kans is op rampen als bijvoorbeeld zonnestormen, cyberaanvallen en stralingsongevallen. Ook de kans op zoönosen en humane infectieziekten is geïnventariseerd. Lees meer…