ONDERWIJS

Start

Ik geef graag les aan mensen. Volwassen of kind, snel of wat langzamer, dat maakt niet uit. Aan studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en aan diverse mensen in het bedrijfsleven heb ik lessen in communicatie en storytelling gegeven. Via mijn stichting Awearness Fashion heb ik diverse workshops verzorgd over Fair Fashion. Voor Amnesty International verzorg ik lessen over mensenrechten, in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, beroeps- en voortgezet onderwijs. Ook geef ik  diverse kookcursussen, vaak in combinatie met het verbeteren van taal- en andere basisvaardigheden. In 2019 ben ik gestart met de HBO opleiding Filosofie en Burgerschap aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie in Utrecht. Daarvoor werk ik nu aan de korte lessenreeks ‘Kritisch Denken

Fotocredits: dit is de coverfoto van het boek van Malala Yousafzai, onderwijsheldin.

Workshops en lessen

In mijn kleine uitgeverij TALESWAPPER werk ik samen in de productie van educatieve spellen en lesmateriaal op het gebied van duurzame mode, koken binnen je budget, mensenrechten, filosofie, burgerschap en zelfzorg. Als auteur heb ik het bordspel 360 STORIES uitgebracht, een spel waarmee mensen persoonlijke verhalen uitwisselen. 360 STORIES wordt wereldwijd gespeeld, door mensen thuis maar ook in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.

Wil je samenwerken, neem dan svp contact op.

Het 360 STORIES bordspel brengt mensen samen en opent gesprekken over onderwerpen die niet zo vaak ter tafel komen. Omdat ze gevoelig liggen, of juist omdat ze zo alledaags zijn dat je vergeet er even bij stil te staan. Tijdens een 360 STORIES café worden gasten door het bordspel uitgedaagd een écht persoonlijk verhaal te vertellen. Het bord bepaalt het gespreksonderwerp dus niemand weet van te voren welk verhaal wordt verteld. Op een ontspannen manier ontmoet je nieuwe mensen of verdiep je bestaande contacten.

Bekijk de agenda voor geplande 360 STORIES cafés of neem contact op als je zelf een 360 STORIES café wilt hosten.

Awearness Fashion is een platform voor modeconsumenten en professionals die zich inzetten voor een meer duurzame mode industrie. Jeannette Ooink en Wilma Mulder werken voor en samen met consumenten, modeproducenten, retail, onderwijs en andere instellingen.

Neem svp contact op voor gastlessen, korte lessenseries, lezingen en workshops. Meer info: Awearness Fashion

De basisvaardigheden lezen, schrijven, rekenen en met de computer omgaan kun je prima verbeteren tijdens een kookcursus. Voor Stichting Vitanos heb ik, in samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven, een lesboek en een kookboek gemaakt waarin aandacht wordt besteed aan gezond eten, inkopen binnen je budget, recepten opzoeken en aanpassen, hygiëne en bewaren en natuurlijk het koken en samen lekker eten! Wil je deelnemen aan de cursus “Koken binnen je budget” kijk dan op de kalender.
Ik werk aan een korte lessenreeks ‘Kritisch denken’, bestemd voor de onder- en middenbouw van het voortgezet onderwijs. Een eerste opzet staat hier.
Voor Amnesty International verzorg ik lessen Mensenrechten, in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Ook kun je me inzetten als begeleider bij Mensenrechtendialogen. Neem svp  contact op voor meer info. Mensenrechten en filosofie hebben een nauwe relatie. Graag verwijs ik naar een online tekst van Amnesty International, waarin de visie op mensenrechten van diverse filosofen wordt toegelicht. Een deel van de tekst staat hier.