MENSENRECHTEN

De filosofie van de mensenrechten was eeuwenlang gestoeld op het natuurrecht. In de twintigste eeuw is er een pragmatischer opvatting: mensenrechten zijn als basisrechten nodig voor een samenleving, als die niet aan geweld en willekeur ten onder wil gaan.

De oorsprong van ideeën over mensenrechten is te vinden in de veronderstelling van menselijke waardigheid, die eigen is aan alle wereldgodsdiensten, zoals hindoeïsme, boeddhisme, Chinees recht, christendom en islam, en aan het humanisme dat in de Griekse oudheid opkwam. Hierin zijn beginselen te vinden op terreinen van goed bestuur, democratie, gelijkheid, mensenrechten, plicht en vrijheid.

De filosofische grondslag van de mensenrechten was eeuwenlang gebaseerd op ideeën van het natuurrecht. Bepaalde rechten zouden mensen ‘aangeboren’ zijn en altijd toekomen puur en alleen op grond van het feit dat ze mensen zijn. Dergelijke opvattingen zijn te vinden bij de Griekse Stoa-filosofen (vanaf 300 v.C.), bij Thomas van Aquino (1224/5-1274) en bij Hugo de Groot (1583-1645).

Lees de volledige tekst op de Amnesty International website.

Voor Amnesty International verzorg ik lessen Mensenrechten, in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs. Ook kun je me inzetten als begeleider bij  Mensenrechtendialogen. Neem contact op voor meer info. Mensenrechten en filosofie hebben een nauwe relatie. Graag verwijs ik naar een online tekst van Amnesty International, waarin de visie op mensenrechten van diverse filosofen wordt toegelicht. Een deel van de tekst staat hieronder.
Foto: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.