FILOSOFIE

In september 2019 ben ik gestart met de vierjarige deeltijdopleiding Filosofie en Burgerschap, afstudeerrichting Onderwijs, bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie in Utrecht. Als ik de opleiding met succes afrond beschik ik over een tweedegraads lesbevoegdheid Filosofie en Burgerschap. Mijn doelstelling is niet alleen om in de klas te staan, maar in aansluiting op mijn werk als auteur en uitgever, lesmateriaal te ontwikkelen voor en met leerlingen. Uiteraard werk ik hierin graag samen met andere professionals.