FILOSOFIE

Start

In september 2019 ben ik gestart met de vierjarige deeltijdopleiding Filosofie en Burgerschap, afstudeerrichting Onderwijs, bij de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie in Utrecht. Als ik de opleiding met succes afrond beschik ik over een tweedegraads lesbevoegdheid Filosofie en Burgerschap. Mijn doelstelling is niet alleen om in de klas te staan, maar in aansluiting op mijn werk als auteur en uitgever, lesmateriaal te ontwikkelen voor en met leerlingen. Uiteraard werk ik hierin graag samen met andere professionals.

Deze prachtige foto van ‘De Denker’, het beroemde beeld van Auguste Rodin, is gemaakt door Dano.

Schrijfoefeningen.

Onderstaande artikelen zijn opdrachten voor de HTF opleiding, stukken voor het vakblad Phronèsis en andere schrijfoefeningen. Graag wil ik een filosofische houding door laten klinken in stukken over maatschappelijk relevante onderwerpen, op een manier die voor een breed publiek toegankelijk, informatief en prettig leesbaar is. 

True happiness

Essay naar aanleiding van het boek ‘Filosofie voor een weergaloos leven’ van Lammert Kamphuis. Opdracht voor het vak ‘Oriëntatie op cultuur en media’, 1e jaar opleiding Filosofie en Burgerschap Hogeschool

Lees meer

Pandemie op je bord, de start van een nieuw sociaal contract?

Een artikel over zoönosen, ons voedsellandschap en Machiavellistische ‘Virtù’. Verschenen in  Phronèsis, vakblad voor Toegepaste Filosofie. Potentiële rampen en dreigingen In 2016 verscheen het Nationaal Veiligheidsprofiel; “Een All Hazard overzicht

Lees meer

Vleestaks – goed idee of niet?

Minder vlees eten is beter voor mens, dier en milieu. Is een vleestaks instellen een goed idee? Onderzoek voor ‘Oriëntatie op Bestuur, economie en duurzaamheid’, 1e jaar Filosofie en Burgerschap

Lees meer

Kritisch denken

Ik werk aan een korte lessenreeks ‘Kritisch denken’, bestemd voor de onder- en middenbouw van het voortgezet onderwijs. Een eerste opzet staat hieronder.  afbeelding: www.cortecs.orgKritisch denken in het onderwijs Hoe

Lees meer