Erasmus Plus – IJsland

Start

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector. In december 2019 nam ik deel aan een internationale bijeenkomst over ‘student mobility’.

Doel was ervaringen te delen over manieren om studenten te motiveren om ‘naar buiten te treden’; deel te nemen aan uitwisselingsprogramma’s of om een tijdje in het buitenland te studeren. Het achterliggende motief was dat studenten die zich bewegen in de wereld, over een bredere blik en meer inlevingsvermogen beschikken. Dit is voor iedereen belangrijk, maar met name voor aankomende docenten die steeds grotere diversiteit in hun schoolpopulatie zien ontstaan.

Als toekomstig docent filosofie en burgerschap was dit voor mij een bijzonder leerzaam programma, waarbij ik heb mogen bepleiten dat je niet eens altijd de wereld in hoeft te gaan, maar ook de wereld binnen kunt halen. Met films, gastdocenten, online uitwisselingen maar ook door in je eigen leefomgeving aan bijzondere ontmoetingen te werken.

De locatie van dit programma was fantastisch: IJsland! Een waanzinnig mooi landschap, maar ook een bijzonder land vanwege haar vooruitstrevende aanpak van jongerenproblematiek. Door een gezamenlijke inzet van de politiek, school, ouders en jongeren zelf, is het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren sterk gedaald, wordt er heel veel gesport en brengen kinderen veel ‘quality time’ met hun ouders door. Meer hierover staat in dit NOS artikel.