burgerschapscoördinator

OP ZOEK NAAR BURGERSCHAP

2 views

Voor mijn opleiding tot toegepast filosoof en docent burgerschap loop ik stage bij VO het Arentheem College te Arnhem. Daar doe ik onderzoek naar hoe en waar burgerschapsonderwijs al plaatsvindt,